Popolna zapora mostu pri sotočju potoka Rupovščica in reke Kokre

Most pri sotočju potoka Rupovščica in reke Kokre (pri Kosorepu) v bližini Partizanske ceste je zaradi dotrajanosti do nadaljnjega zaprt. Uporabljali so ga pešci in kolesarji ter lastniki zemljišč za dostop do kmetijskih površin.

Uvedena je popolna zapora, ki velja za vse udeležence v prometu, tako za kolesarje in pešce kot uporabnike kmetijske mehanizacije. Dostopi do predelov, ki jih je povezoval most, so do sanacije objekta možni bodisi preko Predoselj ali Ilovke.

Zaradi starosti in deformacij je most potreben sanacije, da se izvedejo vzdrževalna dela na konstrukcijskih in voznih delih objekta. Na podlagi inšpekcijske odločbe je Mestna občina Kranj takoj odredila začasno popolno zaporo mostu ter začela s pripravo projektne dokumentacije.

Sanacija mostu se bo začela v najkrajšem možnem času, in sicer takoj po pridobitvi potrebne dokumentacije.