Zaradi gradnjo fekalnega kanalizacijskega sistema bo potrebno vzpostaviti popolno zaporo državne ceste na odseku kjer bodo dela potekala.

Občina Gorje in zanjo pogodbeni izvajalec VGP d.d. bo predvidoma v terminu od 8. 3. 2023 do predvidoma 5. 5. 2023 izvajala gradnjo fekalnega kanalizacijskega sistema znotraj naselja Spodnje Gorje na odseku državne ceste RT-905/1095 Gorje – Krnica, od km 0+205 do km 0+460.

Vodenje obvoza bo za vsa vozila (izjema so motorna vozila s priklopnim vozilom – razen za gradbišče) potekalo preko občinske ceste LC 012201 Zg. Gorje – Fortuna – C 634.

 

Spletno uredništvo, M.V.

Vir: Občina Gorje