Popolna zapora avtocestnega priključka Lesce

Podjetje Gorenjska gradbena družba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, bo za investitorja DARS d.d., Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje, izvajalo preplastitev voziščne konstrukcije vseh štirih AC krakov avtocestnega priključka Lesce, zaradi česar bo potrebno na tem avtocestnem odseku vzpostaviti popolno zaporo.

Popolna zapora se bo v času od ponedeljka 20. 7. 2020 do petka 24. 7. 2020.

V sklopu popolne zapore  je predvidena ureditev vodenja prometa preko AC priključka Radovljica (v smeri Ljubljane) in preko AC priključka Lipce (v smeri Jesenic).