Pomoč mladim prevzemnikom kmetij

Slika: Ministrstvo za kmetijstvo

Na Gorenjskem je kar nekaj kmetij, ki so svoj preporod doživele z mladimi prevzemniki, ki so na svojih kmetijah pričeli razvijati različne dejavnosti, od kmečkega turizma do pridelave novih kultur in predelave pridelkov. Mladim, ki se odločajo za prevzem kmetije pa pomaga tudi država. Tako bo iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 razpisanih 10,5 milijonov  evrov nepovratnih sredstev za ta namen. Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Upravičenci za podporo so mladi kmetje, stari od 18 do vključno 40 let, ki imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost. Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči, izplačana pa bo v dveh obrokih.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa. Pri sklopu A znesek podpore znaša 45.000 evrov na upravičenca. Na tem sklopu lahko kandidirajo mladi kmetje, če so na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu predvidijo vključitev v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na prevzetem kmetijskem gospodarstvu, so samostojni podjetnik posameznik ali družba z enim družbenikom.

Pri sklopu B znaša znesek podpore 18.600 evrov na upravičenca. Na tem sklopu lahko kandidira mladi kmet, če ta na prevzetem kmetijskem gospodarstvu ni vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, niti tega ne predvideva v poslovnem načrtu.