Pomoč države v boju s korona virusom

Slika: www.gov.si

Premier Janez Janša je ob svojem današnjem nastopu povzel realizirane ukrepe iz prvih petih proti koronskih paketov, pri čemer je poudaril, da je vlada v dosedanjih paketih naslovila probleme praktično vseh državljank in državljanov.

Največ sredstev je bilo namenjenih ohranitvi delovnih mest. Vlada je namreč uvedla ukrep nadomestila plač tistim, ki začasno čakajo na delo. Za ta namen je bilo izplačanih preko 300 milijonov evrov, te pomoči pa je bilo neposredno deležnih skoraj 150.000 zaposlenih. Izplačanih je bilo preko 110 milijonov evrov temeljnega mesečnega dohodka za samozaposlene, te pomoči je bilo deležno na deset-tisoče upravičencev.

Zaradi dodatne obremenitve in izpostavljanja nevarnosti v času epidemije je bilo izplačanih skoraj 200 milijonov evrov. Vlada je slovenskemu turizmu pomagala s turističnimi boni, ki jih je do sedaj vnovčilo prek 800.000 državljanov, tisti, ki jih še niso, pa bodo to možnost lahko izkoristili v prihodnjem letu.

Vlada je subvencionirala izvajanje javnih storitev v šolstvu, pomagala je kmetijski dejavnosti, in sicer je pomoč prejelo preko 10.000 kmetov, z oprostitvijo plačila prispevkov je naslovila razne ranljive skupine, in sicer so bila 151.000 ljudem izplačana nadomestila, ko je šlo za vsa socialna zavarovanja, pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa je bilo izplačano skoraj 500.000 upravičencem.
Tudi solidarnostni dodatek je prejelo prek 300.000 upokojencev z najnižjimi pokojninami, povečan dodatek za velike družine je bil izplačan več kot 30.000 upravičencem. Dodatna sredstva v višini 100 milijonov evrov so bila namenjena za medicinsko zaščitno in dodatno osebno opremo, v zdravstvu so bili v prizadetih sektorjih pokriti nastali stroški v višini 100 milijonov evrov.