Policisti so se usposabljali za delo na smučiščih

Na smučišču v Kranjski Gori so včeraj, 22. decembra 2017, izvedli še drugi del usposabljanja policistov, ki policijske naloge opravljajo na smučiščih.

Usposabljanja se je udeležilo 20 policistov smučarjev iz vseh policijskih uprav. Največ jih je bilo z uprav, ki imajo največ smučišč na svojem območju – s policijske uprave Kranj, Nova Gorica, Celje in Maribor.

Policisti so prvi dan obnovili teoretične vsebine, glavni poudarek pa je bil na predstavitvi tehnik in zakonitostih smučanja, tipičnih smučarskih poškodbah, obratovanju smučišč ter ukrepih za varnost, red, nadzor in obravnavo nesreč.

Včerajšnji dan pa je bil namenjen praktičnemu delu na terenu, kjer so policisti smučarji v skupinah obravnavali smučarske nesreče na smučišču.

Preverili so tudi obveznosti upravljavca smučišča – kako mora biti smučišče urejeno, kje morajo biti nameščene obvestilne table, kako je z varovalnimi ograjami, z zaščitnimi mrežami in blazinami ter kako je z vstopom in izstopom iz naprav ipd.

Zakon o varnosti na smučiščih določa, da mora upravljavec smučišča na smučišču zagotoviti tak red, da je omogočeno varno smučanje ob upoštevanju odgovornosti smučarjev. To neposredno zagotavljajo nadzorniki v okviru pooblastil, ki jih imajo po zakonu. Nadzornike mora zagotoviti upravljavec smučišča.

Ukrepi za varno smučanje

Policisti so opozorili še na ukrepe za varno smučanje ter na dosledno upoštevanje mednarodnih vedenjskih pravilih (FIS pravilih) in na dolžnostih smučarjev v povezavi z Zakonom o varnosti na smučiščih: kaj je smučarjem prepovedano in kaj jim je dovoljeno ter katerih obveznosti se morajo držati. Za lastno varnost in varnost drugih ste na prvem mestu namreč odgovorni sami.

Nasveti za smučarje

Smučarji – bodite ozaveščeni, obzirni do drugih, previdni ter odgovorni in se še pred odhodom na smučišče seznanite s pravili smučanja in jih dosledno upoštevajte.

Policisti pa svetujejo:

  • Prilagodite hitrost in način smučanja svojem izkušnjam, telesni pripravljenosti, snežni podlagi, lastnostim in zasedenosti smučišča ter vremenskim razmeram.
  • Posebej pozorni bodite na otroke in smučarje ali deskarje novince, smučajte pa le na označenih in urejenih smučarskih progah. Kdor ne smuča, naj za hojo uporablja le rob smučišča.
  • Zaščitna smučarska čelada je obvezna za otroke, mlajše od 14 let, njena uporaba pa je priporočljiva tudi za odrasle.
  • Smučanje pod vplivom alkohola ali mamil je skrajno neodgovorno in nevarno za lastno življenje in življenje drugih na smučišču.
  • Pazite na svojo smučarsko opremo oz. je ne odlagajte tako, da bi ostala brez nadzora, ter na druge vredne predmete, ki jih imate s sabo.

Globe za prekrške v zvezi z varnostjo na smučišču so odvisne od teže storitve posameznega prekrška in za smučarja znašajo od 400 do 800 evrov, poleg tega pa je predviden tudi ukrep prepovedi smučanja in odvzem smučarske vozovnice za tisti dan brez povračila.

“Razporejanje policistov za delo na smučiščih bo potekalo na podlagi ocene varnostnih razmer, se bo pa večja prisotnost policistov zagotavljala predvsem med vikendi, med počitnicami in prazniki, ko se na ali ob smučiščih odvijajo prireditve, ko so na smučiščih skupine osnovnošolcev in dijakov (tudi med tednom), na podlagi zaprosila upravljavca oz. nadzornikov smučišč ali na pobudo nadzornega organa (npr. inšpektorjev IRSNZ). Za delo na smučiščih je trenutno usposobljenih 70 policistov.” so zapisali na policijski upravi Kranj.