Policisti so preverjali, kako za svojo varnost skrbijo pešci

Slika: PU Kranj

Pred Svetovnim dnem spomina na žrtve prometnih nesreč, posvečenem spominu na vse umrle in poškodovane v prometnih nesrečah, ki se ga obeležuje ta vikend, policisti vse udeležence še enkrat opozarjajo k doslednemu spoštovanju prometnih predpisov in k preprečevanju situacij, ki bi bile lahko nevarne. Za večjo varnost v prometu, so zato na območju vseh policijskih postaj na Gorenjskem, v četrtek policisti preventivno preverjali, kako pešci spoštujejo prometna pravila, kako so vidni v prometu in kakšen je odnos voznikov do njih.

Poostrene aktivnosti so večinoma potekale med 17. in 19. uro, ko je bila že tema. Na območjih zunaj naselij so preverili več  deset pešcev, policisti pa so večjemu številu pešcev razdelili tudi kresničke in odsevne trakove. V več primerih so ugotovili, da so bili pešci oblečeni v temna oblačila in v prometu udeleženi brez odsevnih teles.

Na območju Kranja so policisti v nadzoru ugotovili:

 • štirje pešci so v naselju nepravilno prečkali ceste  (izven prehoda za pešce), trem
  pešcem pa so dali kresničke;
 • pešcem, ki so jih obravnavali na cestah zunaj naselij, pa so podelili 15 kresničk.

V Škofji Loki so policisti kontrolirali deset pešcev:

 • V štirih primerih so pešci nepravilno prečkali cesto izven prehoda za pešce,
 • šest pešcev pa je pot nadaljevalo  z odsevnimi trakovi, da so bili bolje vidni.

Na območju Radovljice so bile s strani policistov izvedene naslednje aktivnosti:

 • razdelili so 15 odsevnih trakov za označevanje pešcev,
 • ugotovili so, da dva pešca pri hoji nista uporabljala površin za pešce,
 • proti enemu vozniku pa so policisti uvedli prekrškovni postopek, ker pešcu ni ustavil na prehodu za pešce.

Na območju Jesenic so policisti v nadzoru nad pešci ugotovili:

 • eno kršitev zaradi neupoštevanja luči na semaforju,
 • po dve kršitvi pešcev zaradi nepravilnega prečkanja ceste in nepravilne hoje po vozišču zunaj naselja ter
 • po tri kršitve, ki so povezane z označitvijo pešcev pri hoji zunaj naselja in neuporabo površin za pešce.

Na območju Bleda in Tržiča pa so policisti glede označitve pešcev in uporabo odsevnih teles nepravilnosti ugotovili v štirih primerih.

Policisti so 15 odsevnih teles razdelili tudi otrokom.

V zadnjih dveh mesecih leta 2016 so bili pešci na območju Gorenjske
udeleženi v 14 prometnih nesrečah. Trije pešci so utrpeli hude telesne
poškodbe, še deset pa je bilo lažje telesno poškodovanih. Nesrečo je
povzročil en pešec. Leta 2015 pa je bilo novembra in decembra nesreč z
udeležbo pešcev 23. Dva sta bila v nesreči huje poškodovana, še 20 pešcev
pa je utrpelo lahke telesne poškodbe. Trije pešci so nesreče povzročili

V izogib nesrečam policisti apelirajo na pešce:

 • bodite vidni in previdni,
 • nosite svetla oblačila in predmete, ki izboljšajo vašo vidnost (odsevne trakove, kresničke),
 • cesto prečkajte na zaznamovanih prehodih za pešce, kjer so semaforji upoštevajte barve na semaforju,
 • uporabljajte površine za hojo pešcev in zunaj naselij hodite pravilno in po pravi strani ceste.
 • Kjer ni površin za hojo pešcev, morate zaradi varnostni videti vozila, ki se vam
  približujejo.

Vozniki pa upoštevajte:

 • da so na cestah tudi pešci in jim odstopite prednost,
 • hitrost prilagodite razmeram in dosledno upoštevajte omejitve,
 • na območjih, kjer se običajno zadržujejo pešci, vozite še posebej previdno
  (pred šolami, v naseljih),
 • izven naselij pa vozite po sredini voznega pasu, da zmanjšate možnost trka s pešcem, ki hodi ob vozišču.

Previdno na cesti!