Podaljšali zaporo ceste

Iz Mestne občine Kranj sporočajo, da se obnova ceste med Bregom in Mavčičami počasi bliža koncu. A delavcem sta v zadnjih dneh ponagajala dež in sneg, zato so med objektom Mavčiče 69 in Praše 4 primorani podaljšati popolno zaporo ceste. V okviru obnove ceste Breg–Mavčiče bo popolna zapora ceste na odseku od gasilskega doma v Mavčičah do objekta Praše 4 do vključno 23. decembra. V času popolne zapore bo izvajalec poskrbel za nemoten prehod avtobusov rednega potniškega prometa preko gradbišča skladno z voznim redom, ki velja od danes naprej. Izvajalec bo sproti tudi obveščal prebivalce o možnih dostopih do objektov ob zaprtem delu ceste. Projekt je vreden 591.000 evrov, počasi se bliža koncu, zajema pa obnova cestišča z enostranskim pločnikom in dvostransko kolesarsko stezo, obnovo vodovoda, meteorne kanalizacije, javno razsvetljavo, vgraditev cevi za fekalno kanalizacijo