Po sprejetju obeh protikorona zakonov je predsednik vlade nagovoril državljane RS

Vlada je danes sprejela dva pomembna zakonska predloga. S prvim dopolnjujemo prvi proti korona paket. Finančna blazina je z njim deloma dopolnjena, zaokrožena in dodatno usklajena.

Med prejemnike dodatkov za od epidemije prizadete in ranljive skupine je na več kot milijon podlage iz prvega paketa dodanih še preko 300.000 upravičencev.

8V petih delovnih skupinah, ki so pripravljale dopolnitve, je sodelovalo na stotine deležnikov, med njimi vsi socialni partnerji ter vse tiste nevladne organizacije, ki pomagajo pri odpravljanju posledic epidemije. Na desetine njihovih predlogov je vlada upoštevala in vključila v zakon.

 

Z drugim zakonom o zagotavljanju likvidnosti dodatno omogočamo ohranitev proizvodnih in razvojnih potencialov slovenskega gospodarstva. Država Slovenija bo za najete kredite do določene višine jamčila podjetjem in posameznikom, ki opravljajo gospodarsko dejavnost.

S tem je oblikovan dodaten kreditni potencial preko 2 milijardi evrov, s katerim bo slovensko gospodarstvo bistveno lažje prebrodilo posledice epidemije.

Tudi v času epidemije moramo ohraniti zdrave potenciale našega gospodarstva, s tem delovna mesta in preko tega vse vitalne elemente socialne države.

?? Dobrih pet tednov deluje nova vlada in lahko primerjamo. Slovenija je v spopadu z epidemijo spet med državami z dobro prakso. Hvala vsem, ki ste to omogočili.

Predvsem pa hvala vsem, ki s svojim odgovornim ravnanjem rešujete življenja. Ta danes niso samo v rokah zdravnikov, ampak v rokah nas vseh. Vsak med nami lahko brez vedenja in krivde virus prenaša in njegov prenos po odkritju tudi zaustavlja. Vsak med nami je tako lahko del rešitve kot del problema.