Mestna občina Kranj je s 24.04.2017 prebivalcem mestnega jedra in ostalim obiskovalcem ponudila brezplačni prevoz na klic, ki so ga poimenovali Kranvaj. Vožnja s Kranvajem se izvaja po prilagodljivem voznem redu, čas in relacija vožnje pa oblikujeta glede na potrebo potnika. Prevoz omogoča Mestna občina Kranj, izvaja pa ga podjetje Alpetour in sicer na območjih, kjer ni organiziranega javnega prevoza potnikov oz. Na območjih z nižjim povpraševanjem po storitvah javnega prevoza.

Vir: Alpetour

Vožnjo s Kranvajem lahko uporabite tako, da:

  • vstopite na vstopnih točkah: Knjižnica Kranj, Pungert, Huje
  • V območju prevoza prikličete Kranvaj z dvigom roke ali na javno dostopni številki mobilnega telefona
  • naročite prevoz vnaprej
  • rezervirate prevoz na številki 031 383 700 (rezervacije sprejema voznik vsak dan med 8. in 19.30 uro).

Zunaj območja za pešce uporabniki lahko vstopajo ali izstopajo na parkirišču (Huje ob Likozarjevi cesti) in na postajališču mestnega potniškega prometa (postajališče Planina Novi dom) ob robu območja za pešce. Vozniki Kranvaja bodo z veseljem nudili pomoč starejšim, invalidom, potnikom z gibalnimi omejitvami in drugim potnikom, ki potrebujejo pomoč pri vstopu in izstopu ter prenosu prtljage

Ob vstopu na vozilo boste prejeli evidenčno vozovnico, ki vam, kot potniku, da pravico do zavarovanja in in služi namenu štetja opravljenih prevozov na klic.

V vozilu je lahko 5 potnikov s prtljago, lahko pa se naloži tudi otroški in invalidski voziček širine do 65 cm. V vozilu se bo z vami lahko peljal hišni ljubljenček v naslednjih primerih:

službeni psi policije, vojske, carine, gorske reševalne službe in reševalnih enot Civilne zaščite v spremstvu vodnika, ki morajo biti na vrvici in imeti nagobčnik,
psi vodniki za slepe in invalidne osebe z vodnikom, za katere ni potrebno, da imajo nagobčnik,
ostali psi, ki morajo biti na vrvici, imeti morajo nagobčnik in potrdilo o veterinarskem cepljenju, veljavno za tekoče leto. Nesnažni in mokri psi se ne smejo prevažati. V primeru prezasedenosti vozila se manjše živali ne smejo prevažati,
manjše živali, ki morajo biti v primernih sredstvih za prevoz tako, da zaradi tega niso ogroženi, ovirani oz. moteni drugi potniki. Nevarnih in strupenih živali ni dovoljeno prevažati. Živali se ne smejo prosto gibati po sedežu oz. vozilu in ne smejo onesnaževati vozila. Prevoz manjših živali prevoznik opravi le, če potnik prevzame zanje polno odgovornost. V primeru prezasedenosti vozila se manjše živali ne smejo prevažati.
Prevoz živali, ki so naštete, je brezplačen.

KRANVAJ je eden od ukrepov trajnostne mobilnosti za uvajanje okolju prijaznejših oblik prevoza v mestu, omogoča ga Mestna občina Kranj, izvaja pa podjetje Alpetour

Urnik: vse dni v letu od 8.00 do 19. ure

Cena: brezplačno

Kontakt: 031 383 700

A.T.