Plaz Čikla nad Koroško Belo

V sredo, 18. 7., je Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) preko svojega sistema za obveščanje SPIN objavila obvestilo, da naj bi se zopet začel premikati plaz Čikla nad Koroško Belo in da naj bi bil o tem obveščen občinski poveljnik Civilne zaščite Jesenice, do česar naj bi domnevno prišlo zaradi dežja in težkih kamionov, ki vozijo po gozdni cesti žagano hlodovino poškodovano zaradi lubadarja.

Občina Jesenice je zavoljo ustrezne informiranosti v sodelovanju s poveljnikom Občinskega štaba Civilne zaščite Jesenice Igorjem Arhom podala pojasnilo, da je URSZR v sredo zabeležila klic občana, krajana Koroške Bele, ki o tovrstnih premikih tako poveljnika občinskega štaba civilne zaščite kot samo URSZR sicer obvešča večkrat na mesec, a takšnih obvestil URSZR ne daje na SPIN. Omenjeni premiki so namreč res lahko posledica določenega dogodka, kot sta npr. potres ali obilica dežja, večinoma pa se dogajajo kot naravni proces. Prav slednje se dogaja tudi na plazu Čikla, kar pomeni, da pri včerajšnjemu obvestilu ne gre za izredni, temveč običajni dogodek, ogroženost pa zaradi tega ni spremenjena oziroma povečana.

Zapisali so še, da bodo Občina Jesenice in pristojne državne institucije začele izvajati ukrepe, ki bi ob morebitni sprožitvi pobočnih mas preprečile ali zmanjšale posledice takšnega dogodka na prebivalce Koroške Bele in njihovo premoženje. Hkrati bodo vzpostavljene dodatne meritve na plazovih, ki bodo pripomogle k smotrnemu obveščanju prebivalcev Koroške Bele o morebitni povečani nevarnosti pobočnih masnih premikov. (vir: Občina Jesenice)