Pili bodo boljšo vodo

Slovenija je ena od najbolj vodnatih evropskih držav, pohvali pa se lahko tudi z izjemno kakovostjo pitne vode. Pravijo, da je to, da si človek lahko natoči čisto vodo iz pipe, danes pravi prestiž. Za kvaliteto pitne vode pa je pomembno tudi omrežje, po katerem voda pride od izvira do uporabnika. Področje izboljšave vodovodnega omrežja pa je tudi prioriteta Ministrstva za okolje in prostor. Tako je včeraj minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak podpisal vlogo za podporo projekta občin Preddvor in Naklo za vlaganje v vodovodno infrastrukturo, ki bo sofinanciran s sredstvi evropske kohezijske politike v okviru Dogovora za razvoj Gorenjske razvojne regije. Z izvedbo investicije, v vrednosti dva milijona in pol evrov, se bo izboljšala javna storitev oskrbe s pitno vodo za uporabnike priključene na vodovodni sistem Kranj. Boljše oskrbe s pitno vodo bo deležnih 22.197 prebivalcev, ki se oskrbujejo iz skupnega vodovodnega sistema, in sicer iz občin Kranj, Naklo, Šenčur in Preddvor. Dodatno bo na javno vodovodno omrežje priključenih 195 prebivalcev občine Preddvor. V okviru investicije bo zgrajeno 6,8 kilometra cevovodov, zgrajen bo nov vodohran v občini Naklo in novo prečrpališče v občini Preddvor.  Vrednost investicije je 2.495.752 evrov (brez DDV). Projekt bo sofinanciran s sredstvi Evropske unije  v višini 943.139 evrov in 166.436 evrov s strani Republike Slovenije.