Pešci varnejši na dveh nevarnih odsekih

Ob prometno zelo obremenjeni cesti med Goričami in Golnikom bo po tridesetih letih obljub kmalu v uporabi nov pločnik. Vzporedno z izgradnjo pločnika poteka izgradnja javne razsvetljave, ki jo financira Mestna občina Kranj. Zaradi strmega terena je bilo potrebno zgraditi tudi oporni zid. Vrednost celotne investicije je slab milijon evrov. Dela se bodo zaključila predvidoma konec oktobra 2020.

Krajani Britofa, kjer se zaključuje projekt izgradnje kanalizacijskega omrežja, pa se lahko veselijo nove pridobitve. Mestna občina Kranj bo začela z izgradnjo pločnika med južno avtobusno postajo in pekarno.

V obeh primerih gre za zelo nevarna odseka cest, ki sta tudi šolski poti za tamkajšnje osnovnošolce.