V prejšnjem tednu je izvajalec asfaltiral cesto od mlečnega bitika mimo upravne enote, tako da je bil že med prazniki vzpostavljena normalna prevoznost.

 

Javno parkirišče na Grabnu je spet v uporabi. Parkomat na vrhu klanca tako ponovno deluje. Še vedno pa velja, da lahko v Škofji Loki uporabljamo aplikacijo EasyPark (KLIK).

 

Spletno uredništvo,

Vir: Občina Škofja Loka