Parkiranje je brezplačno

Naslednjih 14 dni so ustavljeni vsi javni linijski prevozi in v službo greste lahko s svojim avtom, če pa avta nimate, se lahko organizira skupina sodelavcev do največ šest za skupni prevoz z osebnim avtom v službo in iz nje. Pri tem je dobrodošel ukrep številnih slovenskih občin, ki so za čas ustavitve javnega prevoza omogočile brezplačno parkiranje na svojih parkiriščih. Med takimi je tudi Mestna občina Kranj, ki zagotavlja brezplačno parkiranje na parkiriščih, ki so v njeni lasti in v upravljanju Komunale Kranj, razen za abonente in najemnike parkirnih prostorov. V Kranju tako do preklica odloka Vlade RS parkirnine ni potrebno plačevati na zaprtih parkiriščih Stara Sava, Huje, Čebelica in Zdravstveni dom. Brezplačno parkiranje je na voljo tudi na odprtih parkiriščih Brioni, Slovenski trg,  Gregorčičeva ulica, Stritarjeva ulica, Mladinska ulica, Jelenov klanec, Bleiweisova cesta ter Sejmišče. V času ustavitve javnega potniškega prometa bo še naprej nemoteno deloval največji elektrificiran sistem za izposojo koles KRsKOLESOM. Za vse, ki pa na delo zaradi nedelovanja javnega prevoza nikakor ne morete priti, pa lahko delodajalec preko Zavoda RS za zaposlovanje uveljavlja povračilo plače zaradi izrednih razmer.