Pa vendar je movember

Slika: Pixabay.com

V preteklih letih smo na ulici lahko opazovali moške, ki si en mesec v letu puščajo brke. Letos je to težje, saj je zapovedano nositi maske, pa vendar, tudi letos je movember.

Mesec november je bil proglašen za movember, ker opozarja na zdravje moških, predvsem  pogostost raka prostate.

Movember je mednarodno gibanje, katerega cilje je osveščanje javnosti o zdravju in boleznih, ki prizadenejo moško populacijo. Člani svojo podporo gibanju izražajo z nošenjem brk v mesecu novembru, od koder tudi ime. Gibanje se je leta 2003 začelo v Avstraliji in preraslo v globalno gibanje, ki po celem svetu, tudi v Sloveniji združuje več kot 5 milijonov ljudi.

Rak prostate je najpogostejši rak moških, predvsem starejših. Več kot dve tretjini bolnikov je starejših od 65 let. Na leto ga v Sloveniji diagnosticirajo pri okrog 1.500 moških. Število primerov se iz leta v leto veča tudi zaradi strogega upoštevanja izvida testa PSA (preseganja mejne ravni za prostato specifičnega antigena). V dobri tretjini primerov tako postavljena diagnoza rak namreč nikoli ne napreduje in ne povzroči pomembnejših kliničnih težav. Bolezni sploh ne bi odkrili, če je ne bi iskali. Žal pa medicina še ne zna napovedati, kateri primer bo napredoval in kateri ne, zato se mnogi moški raje odločijo za operacijo, kot da bi v negotovosti redno hodili na kontrolne preglede.