Zveza prijateljev mladine Slovenije v tem šolskem letu pripravlja že 34. otroški parlament. Drugo leto zapored je tema razprav »Duševno zdravje otrok in mladih«.

 

Medobčinski parlament, sestavljen iz predstavnikov šolskih skupnosti osnovnih šol z območja občin Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje, letos gosti OŠ A. T. Linharta Radovljica. Na današnjem zasedanju v sejni dvorani Občine Radovljica, ki so se ga udeležili predstavniki osnovnih šol F. S. Finžgarja Lesce, Staneta Žagarja Lipnica, Antona Janše Radovljica in A. T. Linharta Radovljica, jih je pozdravil tudi župan Ciril Globočnik.

Med tem ko so lani osnovnošolci razpravljali o tem, kaj je duševno zdravje in katere aktivnosti v šolah že in še lahko izvajajo, da ga izboljšajo, so na tokratnem zasedanju predstavili, kaj »polni njihove baterije«, prispeva k izboljšanju samopodobe, koristi in škoduje duševnemu zdravju. Energijo jim dajejo druženje s prijatelji, šport, glasba, branje, pisanje, slikanje, fotografiranje, gledališče, hišni ljubljenčki pa tudi igranje in delo. Ocenjujejo, da je najbolj pomembno, da se o svojih težavah lahko s kom pogovorijo – s starši, učitelji, prijatelji -, ter da pogovor prinese olajšanje. Raziskali so tudi negativne vplive, med drugimi pretirano uporabo sodobnih mobilnih naprav in škodljiva živila. Pozitivno pa po njihovih ugotovitvah na duševno zdravje vplivajo druženje, gibanje na prostem in redna telesna aktivnost.

Otroški parlament je javna tribuna osnovnošolcev, ki deluje v obliki zasedanj na treh nivojih – šolski parlamenti v osnovnih šolah, regijski oziroma medobčinski otroški parlamenti in državni otroški parlament, ki se sreča v dvorani Državnega zbora Republike Slovenije – letos 8. aprila. Naše območje bodo v Ljubljani zastopali učenci OŠ A. T. Linharta Radovljica in sodelovali tudi pri izboru teme za naslednji dve leti. Otroški parlament kot program vzgoje otrok za aktivno državljanstvo in demokracijo otroke spodbuja k sodelovanju v družbenem življenju in izobražuje o človekovih in državljanskih pravicah.

Spletno uredništvo,

Vir: Občina Radovljica, piše Manca Š. M. (Kabinet župana)