Oskrbnine v domovih starejših občanov ne bodo višje

Vlada Republike Slovenije bo zvišala plače zaposlenim v domovih starejših občanov, kar pa ne bo povzročilo dviga oskrbnin, saj bo razliko v višini 16 milijonov evrov pokrila iz državnega proračuna.

Ukrep je predstavila poslanka SDS Eva Irgl, ki je tudi predsednica Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Kot je povedala Irglova, je ta odbor v tem letu popravil kar nekaj krivic, ki so bile v preteklosti storjene ranljivim skupinam.

»Na eni strani smo zagotovili višje plače tistim v domovih za starejše in drugih oblikah institucionalnega varstva, sedaj pa smo še poskrbeli, da se bo dvig oskrbnin financiral iz proračuna in ne iz denarnic oskrbovancev«, je še poudarila poslanka Eva Irgl.

Kot je na novinarski konferenci povedala poslanka, boj zoper epidemijo poteka v bolnišnicah, cepilnih mestih in domovih za starejše. Tudi zaradi tega se je vlada odločila povišati plače v teh dejavnostih. Zato je vlada 18. 11. 2021 podpisala aneks h kolektivni pogodbi med vlado RS in reprezentativni sindikati s področja zdravstva in socialnega varstva. Dvig plač je bil več kot nujen, na kar so poslanci SDS večkrat opozarjali. Povečanje plač pa je na drugi strani povzročilo povišanje oskrbnin v domovih starejših občanov za približno 5,6 odstotka. Po mnenju vlade je nujeno potrebno razbremeniti starostnike tega povišanja, zato so se odločili, da se razlika pokrije iz proračuna, in sicer za obdobje od 1.12.2021 in do 31. 12. 2022.