Zaradi predvidenih gradbenih del bo potrebno na zadevnemu odseku državne ceste vzpostaviti več delnih zapor. Pri tem bo promet mimo območja obdelave urejen izmenično enosmerno (v času izvajanja gradbenih del, ko ni mogoče zagotoviti zadostno širino vozišča za ureditev dveh začasnih voznih pasov) in dvosmerno.

 

Od 6. 3. 2023 do 30. 10. 2023 na odseku državne ceste R1-209/1089 Bled – Soteska, od km 3,000 do km 3,280 (med Bohinjsko Belo in Bledom) potekala gradena dela – sanacija plazu in rekonstrukcija državne ceste z izgradnjo kolesarske steze.

 

V času izmenično enosmernega prometa bo preusmeritev mimo območja obdelave urejena s semaforji in ročnim usmerjanjem. Pri tem bo ročno usmerjanje vzpostavljeno le po potrebi v času jutranje in popoldanske prometne konice oziroma v primeru pojava daljše zajezitvene dolžine.

Dvosmerni promet bo potekal deloma preko obstoječega vozišča in deloma preko začasno zgrajene razširitve ob desnem robu državne ceste.

Vzpostavitev popolne zapore zadevnega odseka državne ceste ni predvidena.

V času turistične sezone bo mimo območja obdelave ves čas vzpostavljen dvosmerni promet.

Avtobusni promet bo lahko potekal po ustaljenem voznem redu.

V območju obdelave bo promet za pešce prepovedan. Kolesarji bodo območje obdelave prevozili po vozišču s preostalim prometom.

 

Spletno uredništvo, M.V.

Vir: Občina Bohinj