Opozorilo Tržnega inšpektorata

Slika: Pixabay.com

Tržni inšpektorat opozarja potrošnike, da so v zadnjem času prejeli več prijav potrošnikov, ki so preko spletne strani vrhunskiparfumi.com naročili parfume, nato pa prejeli izdelke, ki niso ustrezali opisu (npr. embalaža parfuma in sam parfum ne ustrezata objavljeni sliki in podatkom na spletni strani).  Potrošniki so želeli izdelke vrniti, vendar pa ponudnik reklamacije ni upošteval.

Glede na to, da iz podatkov na spletni strani izhaja, da je ponudnik izdelkov podjetje s sedežem v Združenih državah Amerike, ponudnik pa izdelke oglašuje z visokim popustom in s tem skuša potrošnike prepričati v hiter nakup, potrošnikom na Tržnem inšpektoratu svetujejo, da pred odločitvijo za nakup preko te spletne strani temeljito razmislijo. Podjetje, ki preko omenjene spletne strani prodaja parfume, je ustanovljeno v ameriški zvezni državi Delaware, ki je ena od davčnih oaz.

Nakup od neznanega ali nepreverjenega ponudnika je lahko tvegan

Nakup blaga preko spleta od neznanega ali nepreverjenega ponudnika, sploh če ima ta sedež v t.i. tretji državi, je lahko tvegan, saj ni nujno, da bo potrošnik blago sploh prejel, če ga bo prejel, pa lahko ne bo ustrezal pričakovanjem potrošnika glede na opis, podan s strani ponudnika.

V primerih, ko ima ponudnik sedež v Sloveniji, se lahko potrošnik za pomoč obrne na Tržni inšpektorat RS. Če se ponudnik nahaja v drugi državi članici Evropske unije, se lahko potrošnik za pomoč obrne na Evropski potrošniški center, ki kot del mreže evropskih potrošniških centrov, ustanovljene s strani Evropske komisije, nudi potrošnikom pomoč pri uveljavljanju pravic v razmerju do podjetja iz druge države članice EU. V primerih nakupa od ponudnika iz t. i. tretje države pa lahko potrošnik poišče pomoč le pri morebitnih potrošniških organizacijah v državi ponudnika.