Opozorilo pri zadrževanju na območju letališča ob prihodu zlatih košarkašev

Slovenski košarkaši so dosegli res neverjeten uspeh in se danes vračajo domov. Ker jih bo pričakalo in pozdravilo veliko navijačev, so policisti izdali posebno opozorilo, ki se nanaša na zadrževanje na območju letališča ob prihodu športnikov.

  • V času zadrževanja športnikov na območju letališča bodo zato danes policisti
    izvajanje nalog prilagodili situaciji in bodo skrbeli za varnost ljudi in premoženja.
  • Aktivnosti se bodo izvajale v sodelovanju  z vsemi pristojnimi za zagotavljanje varnosti na letališču.
  • Na območju letališča Za prihod športnikov na območju letališča ni organizirane prireditve po predpisih o javnih zbiranjih.
  • V prometu veljata red na letališču in določbe Zakona o pravilih cestnega prometa.
  • Morebitni obiskovalci naj upoštevajo pravila ter ukrepe policije in varnostnikov pri gibanju in zadrževanju na območju letališča.
  • Ustavljanje in parkiranje na vozišču ceste zunaj naselja je prepovedano!

Naj bo tudi dobrodošlica v športnem duhu!