Odziv Jeko d.o.o. na nedavne obtožbe o onesnaževanju okolja

Slika: jeko.si

V preteklih dneh se je v javnosti pojavila novica o domnevnem onesnaževanju reke Save s strani delavcev podjetja JEKO. Včeraj, 8. 11. 2019, je bil na televizijski oddaji Svet na Kanalu A objavljen prispevek, ki pa ne prikazuje vseh dejstev in o predmetni zadevi ne poroča objektivno, zato Občina Jesenice in javno komunalno podjetje JEKO d.o.o. Jesenice v izogib širjenju napačnih informacij javnosti podajata naslednje pojasnilo:

V javnosti se je v preteklih dneh pojavila informacija, da je delavec javnega podjetja JEKO d.o.o. Jesenice s specialnim namenskim tovornim vozilom, namenjenim čiščenju usedlin meteornih cestnih sistemov, te usedline v bližini Zbirnega centra Jesenice iz vozila stresel na brežino in tudi v samo reko Savo.

Te usedline, ki naj bi jih podjetje v svojih dokumentih zavedlo kot gradbeni material, pa naj bi vsebovale tudi snovi, katerih sestava v določenih sestavinah presega dovoljene mejne vrednosti. Kot pojasnjuje javno komunalno podjetje JEKO d.o.o. Jesenice, so se dela izvajala v skladu z izvedbenim programom letnega vzdrževanja cest Občine Jesenice za leto 2019, in sicer v skladu s splošno delovno prakso, s specialnim namenskim tovornim vozilom.

V ponedeljek, 4. 11. 2019, je bil vodja vzdrževanj cest interno pozvan na gradbiščno deponijo gradbenega in nenevarnega odpadnega materiala ob Zbirnem centru Jesenice, na kraju pa sta že bila tudi policijska patrulja ter občinski redar Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Kranjska Gora in Gorje, ki so ugotavljali potencialno onesnaževanje okolja.

Medobčinski inšpektorat se je odzval na prejeto prijavo in uvedel inšpekcijski postopek, v skladu s katerim je odgovornim v podjetju JEKO odredilo razgovor in pregled dokumentacije, ki je podlaga za izvajanje del. Podjetje Jeko, d.o.o. je pristojnim uradnim službam, ki vodijo postopek, podalo vse zahtevane podatke in informacije. Medobčinski inšpektorat, okoljski inšpektorat in policija pri obravnavi primera delujejo vsak v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili, na podlagi ugotovitev in odrejenih ukrepov se bosta JEKO d.o.o. in  Občina Jesenice ustrezno odzvala.

Hkrati pa tudi že v tem času tako JEKO kot Občina Jesenice kot ustanoviteljica javnega podjetja tvorno sodelujeta z omenjenimi pristojnimi institucijami za izboljšanje protokolov in postopkov za ravnanje z odpadki, ki nastajajo v občini Jesenice.