Odprli novo kolesarsko pot

Slika: Občina Radovljica

Občina Radovljica je včeraj predstavila novozgrajeno kolesarsko povezavo ob regionalni cesti med Radovljico in Lescami, ki so jo simbolično odprli udeleženci 18. kolesarskega izleta ob dnevu brez avtomobila. Priložnostno slovesnost so z glasbenimi nastopi popestrili radovljiška pevka Nataša Artiček in Harmonikarski orkester Glasbene šole in KUD Radovljica. Izleta se je udeležilo 80 kolesarjev, pot pa so zaključili na biodinamičnem učnem vrtu za OŠ A. T. Linharta Radovljica, kjer so poskusili jedi, ki so jih iz letošnjih pridelkov vrta pripravili dijakinje in dijaki Srednje gostinske in turistične šole Radovljica.

Občina projekt kolesarske povezave med upravnim središčem Radovljice in železniško postajo v Lescah, ki zajema ureditev manjkajočih odsekov, izvaja v dveh fazah. Ocenjeni stroški izvedbe celotnega projekta so ob prijavi znašali dva milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,4 milijona evrov.

Gradnja prvega sklopa s kolesarsko stezo in hodnikom za pešce ter z delno rekonstrukcijo regionalne ceste se je začela decembra lani. Vrednost izvedenih gradbenih del, znaša približno 897 tisoč evrov. Za rekonstrukcijo regionalne ceste, ki vključuje tudi ureditev cestnih priključkov, Ministrstvo za infrastrukturo prispeva dodatnih 300 tisoč evrov, izvedla pa jo je Direkcija RS za infrastrukturo. Občina je na tem cestnem odseku sočasno uredila cestno razsvetljavo, prometno signalizacijo, vodovod in kanalizacijo.

Drugi sklop projekta kolesarske povezave predstavlja rekonstrukcija ceste v Rožni dolini in Železniški ulici od trgovine Žita do železniške postaje v Lescah. Na tem odseku bo umeščen obojestranski pomožni kolesarski pas in pločnik. Izvajalec gradnje je že izbran, pogodbena vrednost gradbenih del znaša 679 tisoč evrov, izvedena pa bo v letu 2022.