Odločni NE igralnici v Kranju

Slika: Pixabay.com

Kranjski mestni svetniki so danes na izredni seji odločali o podelitvi koncesije za izvajanje igralniške dejavnosti družbi P&P Marketing, d.o.o. na lokaciji Planet Kranj. Za dodelitev državne koncesije mora Ministrstvo za finance RS najprej pridobiti soglasje lokalne skupnosti. Ker na aprilski seji mestnega sveta niso sprejeli odločitve, je Ministrstvo za finance Mestno občino Kranj znova pozvalo, naj to stori najpozneje do jutri, 6. maja 2021. Na v ta namen sklicani današnji izredni seji so mestni svetniki soglasno odločili, da ne podajo soglasja za opravljanje igralniške dejavnosti družbi P&P Marketing, d. o. o.. Sicer so  na lokaciji Planeta Kranj načrtovane nove dejavnosti, in sicer celodnevni fitnes in otroški gokart poligon in po oceni mestnih svetnikov igralnica z igralnimi avtomati tja ne sodi.