Odgovor MOK glede cirkusa Medrano v Kranju

Slika: T.A.

Kot smo že napisali, se te dni v Kranju nahaja cirkus Medrano. Za petek in soboto so napovedani protesti Društva za zaščito živali Kranj. Več o protestu, kdaj in kje bo protest ter sporočilu društva najdete tukaj.

Na vprašanje o nadaljnih korakih MOK in župana v zvezi s cirkusom, so nam včeraj posredovali odgovor:

“Župan Boštjan Trilar je že 17. maja 2017, takoj ko smo na Mestno občino Kranj prejeli obvestilo lastnikov cirkusa, da bodo gostovali v Kranju, v sporočilu za javnost, ki ga je že povzela večina slovenskih medijev, sporočil jasno stališče občine in svoje osebno, da zavrača cirkuške predstave, v katerih uporabljajo živali za zabavo ljudi. Prav tako je župan pisno pozval stečajno upraviteljico podjetja, ki je dalo svoje zemljišče v najem cirkusu, naj ponovno razmisli glede oddaje zemljišča v najem. Tudi koncesionarje, ki se ukvarjajo s plakatiranjem na območju kranjske občine, smo pozvali, naj ne omogočijo plakatiranja. Koncesionarji so upoštevali poziv občine in plakatiranje zavrnili, stečajna upraviteljica pa je menila, da nima pravnih in stvarnih razlogov za razdrtje najemne pogodbe.
Mestna občina Kranj nima pristojnosti za dovoljenje ali prepoved cirkuških predstav, saj dovoljenje izda upravna enota. Prav tako ne more posegati na zasebno zemljišče. Tudi glede varnosti, vezane na cirkuške predstave oziroma delovanje cirkusa, občina nima pristojnosti. V dovoljenju upravne enote je tudi zapisano, da je za varnost na lokaciji cirkuških prireditev dolžan poskrbeti prireditelj sam, torej cirkus, z rediteljsko službo. Kar se tiče morebitnih protestov, če bo shod prijavljen, morajo za varnost poskrbeti organizatorji. Če bo shod spontan, potem je skrb za varnost v pristojnosti Policije. Kar se tiče odklonilnega stališča do cirkusa, ki v svojih predstavah uporablja živali, je Mestna občina Kranj ukrenila prav vse, kar je v njeni moči.”

T.A.