Očistimo Kranj 2021

Mestna občina Kranj bo tudi letos sofinancirala vsakoletno čistilno akcijo Očistimo Kranj 2021 – Kranj ni več usran. Ob tem poziva vsa registrirana društva ter lovske in ribiške družine, naj pošljejo pisne vloge za sofinanciranje, če nameravajo sodelovati v čistilni akciji. Tradicionalna, tokrat že 20. čistilna akcija Očistimo Kranj 2021 – Kranj ni več usran, bo pod okriljem organizatorja, Zveze tabornikov občine Kranj, predvidoma potekala v soboto, 27. marca 2021. Zaradi epidemije covid-19 je rezervni termin 8. maj 2021.

Namen akcije je, da se na celotnem območju MO Kranj očisti drobna nesnaga, ki se je nabrala. Pri čiščenju bo vsem, ki se bodo odločili sodelovati v akciji, v pomoč zbirnik (zemljevid) najbolj kritično onesnaženih točk v MO Kranj. Čiščenje bo potekalo po navodilih Komunale Kranj in občinskega štaba CZ MO Kranj. Mestna občina Kranj poziva vse zainteresirane organizacije, naj pošljejo pisne vloge za sofinanciranje na naslov Mestna občina Kranj, Urad za gospodarske dejavnosti in promet, Slovenski trg 1, Kranj. Vloge je treba oddati do petka, 19. marca 2021, s kratkim opisom območja čiščenja, navedbo približne površine območja, predvidenega števila udeležencev ter časa trajanja akcije.