Obvestilo vrtcev o varstvu otrok za čas zaprtja vrtcev

Vrtci bodo od 16. marca do predvidoma 29. marca zaprti, vendar pa bo za otroke staršev, ki potrebujejo nujno varstvo, to organizirano v enoti Janina v okviru Kranjskih vrtcev. Starši, ki izpolnjujejo pogoje, morajo to sporočiti najpozneje do nedelje, 15. marca, s posebnim obrazcem.

Do nujnega varstva za otroka so upravičeni starši, ki opravljajo delo, pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Nujne primere poklicev so določili na podlagi okrožnice MIZŠ, civilne zaščite in kriznega štaba MOK občine, med njimi pa so zaposleni v zdravstvu, policiji, vojski, zaporih, komunalnih službah, živilskih trgovinah, lekarnah, domovih za ostarele, dežurni v šolah in vrtcih, redarstvih in službah civilne zaščite.

Mestna občina Kranj bo nujno varstvo zagotovila v okviru Kranjskih vrtcev, v enoti Janina. Tam bodo sprejemali le zdrave otroke staršev, ki so dolžni opravljati delo pri delodajalcu in to izkažejo s pisnim potrdilom oziroma izjavo delodajalca.

V primeru, da je eden od staršev doma (porodniška, bolniška, dopust, brezposeln, možnost varstva zaradi nenujnih del …), drugi pa v prej omenjenih poklicih, mora biti otrok doma.

Vrtci so od MOK dobili nalogo, da do nedelje, 15. marca, zberejo podatke o starših, ki izpolnjujejo pogoje. Če bodo uveljavljali nujno varstvo, morajo izpolniti posebni obrazec in ga čimprej posredovati vrtcu, ki ga obiskuje njihov otrok.

V Kranjskih vrtcih bodo na podlagi prejetih podatkov izdelali končni seznam. Poudarjajo pa, da morajo starši v ponedeljek, ko bodo pripeljali otroka v enoto Janina, nujno prinesti tudi potrdilo/izjava delodajalca, sicer otroka v vrtcu ne bodo sprejeli.