Obvestilo o prekuhavanju pitne vode zaradi bakterij, enterokokov…

Občina Škofja Loka obvešča uporabnike vode, ki se oskrbujejo z vodo iz zasebnega vodovoda Stanovanjsko obrtna cona Hrastnica – Obršje, da glede na opravljene preiskave pitne vode v mesecu juliju 2020 vzorci vode niso skladni s Pravilnikom o pitni vodi.

V vzorcih so najdene bakterije Escherichia coli, enterokoki in koliformne bakterije. Potrebno je prekuhavanje pitne vode pri uporabi za pitje, kuhanje in pripravo hrane. Ukrep prekuhavanja, uveden v septembru 2019, ostaja v veljavi do preklica.