Občina Škofja Loka obvešča občane in druge udeležence v prometu, da bo v torek, 4. julija 2017, občinska redarska služba izvajala meritve hitrosti z mobilno merilno napravo.

Meritve hitrosti se bodo izvajale v času od 7.00 do 14.00 ure na več različnih lokacijah na območju občine.

Osnovni namen tega ukrepa je izboljšanje splošne prometne varnosti za vse udeležence v cestnem prometu, še posebej za najranljivejše skupine, kot so pešci in kolesarji. Nižje hitrosti namreč pomenijo tudi manj prometnih nesreč s hujšimi oziroma trajnejšimi posledicami.

Vozimo varno in upoštevajmo prometne predpise.