Obnovili bodo šolo

Slika: Gornjesavski muzej Jesenice

Srednja šola Jesenice, ki izvaja programe izobraževanja Predšolske vzgoje, Zdravstvene nege in programe s področja strojništva in mehatronike, bo kmalu dobila boljše pogoje za svoje delo. Vlada je na včerajšnji seji v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2021-2024 uvrstila novi projekt prenove objektov Srednje šole Jesenice. Obstoječi objekti, ki obsegajo šolsko stavbo, objekt strojnih delavnic in objekt telovadnice, so v zelo slabem stanju, zato je njihova prenova oziroma porušitev in novogradnja nujna. Šolska stavba iz leta 1949, ki je bila nadzidana leta 1978. Osnovni namen investicije je zagotoviti potresno in požarno varne objekte, ki bodo tudi funkcionalno ustrezni za izvajanje pouka. V načrtu je porušitev strojnih delavnic iz leta 1959 in novogradnja novih delavnic ter rekonstrukcija ali nadomestna gradnja telovadnice iz leta 1976. Ocenjena vrednost investicije znaša dobrih 15,4 milijona evrov. Stroški investicije bodo pokriti iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.