Obnova komunalne infrastrukture na Planini v Kranju

Na območju Planine (hišne številke 11 36) se začenja obnova komunalne infrastrukture. Dela obsegajo zamenjavo vseh cevi in obnovo jaškov. Pri izvedbi bo prišlo do posegov v cestišče, zato bodo hkrati obnovili tudi cestno infrastrukturo.

Dela bodo predvidoma zaključena do poletja 2021.
Upravljalec komunalnih vodov Komunala Kranj, d. o. o., je pri letnem predlogu potrebnih obnovitvenih del večkrat opozoril na čimprejšnjo izvedbo na navedenem predelu Planine zaradi dotrajane celotne komunalne infrastrukture. Obnova zajema kanalizacijske vode (meteorni in fekalni) ter vodovod.

Pri osmih stanovanjskih blokih, v katerih živi koli 300 stanovalcev, obnova obsega okoli 400 metrov kanalizacijskih vodov (meteorna in fekalna) in prav toliko vodovoda ter 25 jaškov. Obnovili bodo tudi vse hišne priključke.

Vrednost del za izvedbo, vključno z obnovo cestnih površin, je 248.281,73 evrov (brez DDV).
Izvajalec del Elicom, d. o. o., se bo v času gradnje trudil zagotoviti, da bodo dostopi do objektov v največji možni meri nemoteni, so pa predvidene krajše zapore do parkirnih mest, o katerih bodo stanovalce sproti obveščali.