Območje Laz se bo pričelo urejati

Slika: Pixabay.com

Na območju poslovne cone Laze fekalna kanalizacija ne obstaja. Lastniki poslovnih objektov in stanovanj odvod fekalne vode rešujejo parcialno, večinoma je vsa voda speljana v greznice. Dolgoletna prizadevanja Mestne občina Kranj se vendarle uresničujejo, saj se v ponedeljek, 22. novembra, začenjajo dela. Izvajalec del bo v prvi fazi zgradil dva kraka gravitacijske fekalne kanalizacije, krajši krak tlačnega fekalnega voda in črpališče fekalne kanalizacije. Mestna občina Kranj bo hkrati obnovila tudi vodovod vključno s hišnimi priključki, cestiščem in meteorno kanalizacijo. Dela 625.000 evrov vredne investicije bodo predvidoma končana spomladi 2022.

Da je izgradnja fekalna kanalizacije na območju industrijske cone Laze prava rešitev, so potrdile tudi ugotovitve vzorčenja in preiskave vode ter sedimenta na tem območju, ki jih je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano na prošnjo občine. Po vzorčenju so ugotovili, da je onesnaževanje možno preprečiti z ureditvijo kanalizacije, s katero se odvajajo odpadne vode.