V Mestni občini Kranj so na podlagi prejeti vlog na javnem vpisu otrok v javne vrtce in zasebne vrtce s koncesijo za šolsko leto 2023/2024, ki je potekal v marcu, oblikovali centralni čakalni seznam, s katerim se nadaljuje sprejem čakajočih otrok na preostala prosta mesta v kranjskih vrtcih. Jeseni bodo v vrtce na novo sprejeli 384 otrok, 475 otrok pa bo vrtčevske igralnice zamenjalo za šolske učilnice.

Javni vpis otrok v javne vrtce in zasebne vrtce s koncesijo za šolsko leto 2023/2024 je v Mestni občini Kranj (MOK) potekal od 6. do 15. marca 2023. Javni in zasebni vrtci s koncesijo so skupaj prejeli 561 vlog (439 za I. starostno obdobje, 116 za II. starostno obdobje in šest za razvojni oddelek). To je 2,6 odstotka vlog manj kot prejšnje šolsko leto. Po zaključku roka za oddajo vlog za vpis otroka v vrtec se je nekaj staršev že odpovedalo vpisu otroka v vrtec.

Javni vrtci in zasebni vrtci s koncesijo so skupaj razpisali 479 prostih mest (342 za I. starostno obdobje, 127 za II. starostno obdobje in deset za razvojni oddelek), kar je 3,97 odstotka manj prostih mest kot v lanskem šolskem letu.

Trenutno je v javne vrtce in v zasebne vrtce s koncesijo za šolsko leto 2023/2024 na novo sprejetih 384 otrok (284 v oddelke I. starostnega obdobja, 94 v oddelke II. starostnega obdobja ter šest v razvojni oddelek). V šolskem letu 2023/2024 bo zaradi vpisa v šolo iz vrtcev odšlo 475 otrok, kar je 1,89 odstotka otrok manj v primerjavi z lanskim šolskim letom.

S 1. junijem 2023 so v MOK oblikovali centralni čakalni seznam (CČS), ki združuje vse čakalne sezname posameznih javnih vrtcev in zasebnih vrtcev s koncesijo. Od tega dne se na preostala prosta mesta po vrtcih nadaljuje sprejem otrok, ki so na centralnem čakalnem seznamu. Ta se dnevno spreminja, enkrat mesečno pa bo ažuriran na spletni strani Mestne občine Kranj.

Na CČZ je bilo 1. junija uvrščenih 157 otrok (136 otrok iz MOK in 21 otrok izven MOK), od tega 104 otrok še ne izpolnjuje starostnega pogoja za sprejem v vrtec oziroma ga starši želijo v vrtec vključiti pozneje. Vrtci v trenutno oblikovanih oddelkih za 1. september 2023 razpolagajo še s 53 prostimi mesti (16 za I. starostno obdobje, 33 za II. starostno obdobje in s štirimi prostimi mesti za razvojni oddelek). Starši čakajočih otrok, ki izpolnjujejo pogoj za vključitev v vrtec s 1. septembrom 2023, želijo otroka vključiti v točno določen vrtec in nikamor drugam, zato ti otroci kljub prostim mestom ostajajo na CČZ.

Kranjski vrtci v enoti Mojca in Najdihojca še razpolagajo s prostimi oddelki za I. starostno obdobje (en oddelek v enoti Mojca in dva oddelka v enoti Najdihojca). Oddelki se bodo odprli med šolskim letom, ko bodo za to izpolnjeni pogoji; najprej se morajo zapolniti obstoječa prosta mesta.

 

Spletno uredništvo,

Vir: Občina Kranj