Obisk ambulante samo s predhodnim naročilom

Slika: Pixabay

V Osnovnem zdravstvu Gorenjske so zaskrbljeni, saj je epidemiološka situacija glede okužb z virusom COVID-19  vsak dan slabša in bolj zaskrbljujoča. Na Gorenjskem je virus že prisoten v Splošni bolnišnici Jesenice, tudi med zaposlenimi v Osnovnem zdravstvu Gorenjske je nekaj pozitivnih, ki so v karanteni ali samo izolaciji. Ker morajo preprečiti vnos virusa v zdravstvene domove, zdravstvene postaje in ambulante na Gorenjskem je njihova prva skrb sprejeti vse potrebne ukrepe, s katerimi bodo preprečili vnos virusa in s tem posledično morebitno delno zaprtje ambulant. Trenutno se na Gorenjskem v vseh zdravstvenih domovih še vedno izvajajo vse dejavnosti, tudi preventivni programi.

Osnovno zdravstvo Gorenjske ima v vseh zdravstvenih domovih organizirano triažno službo, ki skrbi za preverjanje zdravstvenega stanja obiskovalcev, pacientov pred pristopom do čakalnice, fizioterapije, laboratorija, itd.. Obvezna je uporabe osebne zaščitne maske, saj vstop brez maske ni dovoljen, ob vhodu so nameščeni ustrezni razkuževalniki rok, ki jih je potrebo dosledno uporabljati.

Pregled v ambulanti samo s predhodnim naročilom

Brez predhodnega naročila na pregled, obisk ambulante, ali katere koli dejavnosti ni možen. Zato je za vse, ki prihajajo k nam nujno, da se pred prihodom dogovorijo za datum in uro pregleda po telefonu ali e pošti. V nujnih primerih, ko gre za življenje ogrožajoča stanja, je potrebno poklicati telefonsko številko 112. Na pregled naj bolniki pridejo ob dogovorjeni uri, morda največ 10 minut prej, še sporočajo iz Osnovnaga zdravstva Gorenjske.

V Osnovnem zdravstvu Gorenjske se zavedajo, da elektronske pošte in računalnika vsi ne obvladajo, morda pa jim pri tem lahko pomaga kdo od bližnjih. Tako bodo proste telefonske linije lahko prihranili za najranljivejše skupine ljudi, ki res nimajo nikogar in ne znajo komunicirati drugače kot po telefonu.

Zahteva po predhodni najavi in pridobitvi datuma in ure pregleda je seveda povzročila veliko število telefonskih klicev in elektronske pošte, na katere medicinske sestre, zdravniki in drugi zaposleni ne morejo vedno odgovoriti. Dogaja se, da so vse telefonske linije zasedene ter da občasno ni možno telefonsko komunicirati z ambulanto.  Vodstvo in vsi odgovorni v Osnovnem zdravstvu Gorenjske se tega problema zavedajo, zato priporočajo vsem  obiskovalcem in pacientom,  da čim bolj uporabljajo pri vzpostavitvi stika z ambulanto elektronsko pošto. Pri uporabi elektronske pošte so uvedli avtomatski odgovor, da so sporočilo prejeli in da bodo odgovorili v najkrajšem možnem času. V večjih zdravstvenih domovih je predvidena tudi uvedba klicnega centra za prevzemanje telefonskih klicev v primeru, da so ambulante zasedene ali se ne morejo oglasiti.