Občinski odbor SDS Kamnik nasprotuje predlogu Ministrstva za zdravje, ki napoveduje ukinitev službe Nujne medicinske pomoči (NMP) na območju Občine Kamnik in Občine Komenda.

Že pred časom smo opozarjali na to, da je nesprejemljivo, da se na območju občin Kamnik in Komenda, ki imata skupaj skoraj 37000 prebivalcev, ukine dostop do zdravnika v nujnih primerih.

V ZD Kamnik imajo vso potrebno opremo in visoko strokovno usposobljen kader, ki pozna svoje paciente in razvejanost celotnega terena. Ko je oseba zaradi bolezni ali poškodbe življenjsko ogrožena, je čas posredovanja enote NMP ključnega pomena. Daljši čas je lahko usoden za bolnika. Ključni dejavnik pri reševanju življenja pa je pogosto prav odzivni čas službe NMP.

NMP v Kamniku je pomembna tudi zaradi enakomernega regionalnega razvoja.

Ministrstvo za zdravje se je očitno reorganizacije službe NMP lotilo povsem na pamet.

Kamnik ima Dom za starejše občane in varovana stanovanja, ima več osnovnih šol s podružnicami, vrtec z več kot 10 enotami, srednjo šolo, CIRIUS, vse to botruje temu, da obstaja potencialno visoko tveganje bolezenskih stanj.

Z vidika turizma je Kamnik zelo obiskana občina. Velika planina je privlačna skozi vse leto, s tem pa se povečuje tudi možnost večkratnega posredovanja službe NMP. V primeru zastoja prometa na štajerski obvoznici pa je prometna povezava skozi Kamnik pogosto edina alternativa.

V Občinskem odboru SDS Kamnik vztrajamo na obstoječem sistemu NMP in krepitvi le tega, in ne, da postanemo prebivalci Občine Kamnik in Komenda drugorazredni občani. Življenje in zdravje sta naši največji vrednoti.

 

Piše Natalija Berlec, predsednica OO SDS Kamnik