Občini Žiri certifikat Brez plastike

Slika:Pixabay.com

Občina Žiri je certifikat dobila potem, ko je župan Občine Žiri mag. Janez Žakelj v novembru podpisal pristopno izjavo k Dogovoru o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah. Certifikat “Brez plastike” je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, podpisal pa ga je minister mag. Andrej Vizjak.

Slika: www.ziri.si

K dogovoru, ki je prostovoljen, lahko občine pristopijo, če se zavežejo, da pri organiziranju svojih aktivnosti na prireditvah in sestankih ne nudijo plastičnega pribora, kot so plastična slamica, plastični krožnik, plastični lonček ali plastični jedilni pribor. Občina Žiri si z različnimi aktivnostmi in ukrepi prizadeva za ohranjanje čistega okolja (npr. ločeno zbiranje odpadkov in oddelek za ponovno uporabo rabljenih stvari v zbirnem centru v Osojnici ali evropski projekt Lesni feniks za ponovno uporabo materialov iz lesa). Pri tem je vodstvo občine prepričano, da so ozaveščanje, vzgoja in izobraževanje ključna sredstva za dosego tega cilja. Temu sledi tudi pobuda občana Marka Šubica za zmanjšano uporabo ustekleničene pitne vode v občini, pri čemer se občinska uprava trudi, da se na dogodkih v okviru organizacije občine in ko je to mogoče, toči pitno vodo iz vodovoda in se ne uporablja vode iz plastenk.

Ker so izzivi varovanja okolja in spodbujanja trajnostnega napredka tesno povezani tudi z odgovornejšo rabo virov in sledenjem načelom krožnega gospodarstva, je občina naredila korak naprej tudi na področju problematike prekomerne rabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in s tem povezane naraščajoče količine odpadkov. Pri tem je sledila dobrim praksam in zgledom drugih občin v povezavi z ukrepi na državni ravni.

Vlada Republike Slovenije in predsedstvo Skupnosti občin Slovenije – organizacije, katere članica je tudi Občina Žiri – sta sredi lanskega novembra sklenila Dogovor o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah, h kateremu je sedaj pristopila tudi občina Žiri. Potem ko so pobudo vodstva občine na oktobrski seji občinskega sveta podprli tudi občinski svetniki, je župan mag. Žakelj pretekli mesec podpisal pristopno izjavo k omenjenemu dogovoru.

Namen izvajanja ukrepov iz dogovora v Občini Žiri je spodbuditi pospešen prehod v krožno gospodarstvo. Z omejevanjem uporabe plastike za enkratno uporabo se tako odpira priložnost za razvoj novih materialov na osnovi obnovljivih in naravnih virov, razvoj okolju prijaznih izdelkov, storitev, procesov in poslovnih modelov, oblikovanje procesov in izdelkov za ponovno uporabo in recikliranje odpadkov.