Občinam višje povprečnine

vir: pixabay.com

Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji seji sprejela sklep, da z reprezentativnimi združenji občin sklene Dogovor o višini povprečnine za leti 2022 in 2023, za podpis dogovora pa pooblastila ministra za javno upravo Boštjana Koritnika. Tako je minister Koritnik danes s predstavniki reprezentativnih združenj občin podpisal Dogovor o višini povprečnine za leti 2022 in 2023. Povprečnina se iz dosedanjih 628,20 evrov ponovno dviguje, in sicer prihodnje leto najprej za 17 evrov, to je na 645 evrov v letu 2022, in nato na 647 evrov v letu 2023.

»Z današnjo določitvijo višjega zneska za povprečnine ponovno dokazujemo, da imamo posluh in nam je mar za lokalno samoupravo,« je ob tem dejal minister Koritnik ter se županjam in županom zahvalil za izjemno korektno sodelovanje ter njihovo predano delo.

Zvišanje povprečnine je plod uspešnih pogajanj, ki jih je s predstavniki reprezentativnih združenj občin v zadnjem mesecu opravil minister za javno upravo Boštjan Koritnik v okviru Delovne skupine za lokalno samoupravo, ki jo vodi. Pogovori so se začeli na šesti redni seji delovne skupine, 9. septembra 2021, na kateri je Ministrstvo za finance članicam in članom predstavilo izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za prihodnji dve leti, ki so podlaga za določitev povprečnine za leti 2022 in 2023, na naslednjih sejah so svoja stališča glede določitve višine povprečnine predstavili tudi predstavniki vseh treh združenj občin, včeraj pa je sklep o določitvi višine povprečnine sprejela tudi Vlada.