Občina Golnik pred poslanci Državnega zbora

Vlada Republike Slovenije je na redni seji sprejela pozitivno mnenje o predlogu za razpis referenduma za ustanovitev Občine Golnik z izločitvijo dela Mestne občine Kranj v novo Občino Golnik, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev, s prvopodpisano Mateja Udovč. Tako bo o predlogu, predvidoma v mesecu novembru, glasovanje v Državnemu zboru Republike Slovenije.

Vlada meni, da so zakonski pogoji za razpis referenduma za ustanovitev nove Občine Golnik izpolnjeni in predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da izvede postopek z razpisom referenduma, s katerim bo ugotovil voljo volivcev v naseljih, navedenih v predlogu odloka, ki naj bi postali območje nove Občine Golnik s sedežem v Predosljah.

Vlada je predlog za razpis referenduma ocenjevala z vidika izpolnjevanja pogojev za ustanovitev nove občine z izločitvijo dela obstoječe občine, ali bi preostanek občine po izločitvi dela Mestne občine Kranj v novo Občino Golnik še izpolnjeval pogoje za ustanovitev občine ter ali bi mesto Kranj še izpolnjevalo pogoje za podelitev statusa mestne občine sedanji Mestni občini Kranj.

So se pa svetniki Mestne občine Kranj na izredni seji pretekli četrtek soglasno odločili, da ne podpirajo delitve Mestne občine Kranj. Župan Matjaž Rakovec je predstavil tudi tehtne argumente, ki govorijo v prid ohranitvi občine v sedanji obliki.