Novost pri izvajanju 24-urne dežurne pogrebne službe

Kranj, 28. novembra 2018 – S 1. decembrom 2018 stopi v veljavo odlok, ki so ga na 41. redni seji Sveta MO kranj, 17. oktobra 2018, sprejeli mestni svetniki. Odlok določa način in izvajalca opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe. Komunala Kranj je s 1. decembrom 2018 imenovana za izvajalca 24-urne dežurne pogrebne službe v MO Kranj.

Pogrebna dejavnost (v skladu z določili Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti) obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika, pripravo in izvedbo pogreba. V skladu z omenjenim Odlokom na območju mestne občine Kranj vsak prevoz s kraja smrti (dom pokojnika, zdravstvena ustanova, dom za starejše …) do prostorov Mestnega pokopališča Kranj, s 1. decembrom 2018 izvaja Komunala Kranj, so še sporočili z MO Kranj.