Novo potniško središče v Bohinjski Bistrici

Slika: Občina Bohinj

Občina Bohinj je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije ter Direkcijo RS za infrastrukturo izvedla natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Potniško središče Bohinjska Bistrica – Multimodalno vozlišče na železniški postaji. Natečaj je potekal v poletnih mesecih in bil zaključen oktobra.

Z natečajem so želeli pridobiti strokovno najprimernejšo urbanistično, arhitekturno in prometno zasnovo sodobnega in trajnostnega potniškega središča Bohinjske Bistrice, ki bo postal glavna vstopna in prestopna točka za celotno občino in bo enakovredno podpiral vse načine mobilnosti, obenem pa bo to tudi točka srečevanja. Ureditev tega območja v sodobno potniško središče bo prispevalo k uresničevanju ciljev in zavez trajnostne mobilnosti v občini, povečala se bo atraktivnost tako Bohinjske Bistrice kot celotnega Bohinja, po drugi strani pa bo dala tudi nov zagon ekonomskemu razvoju občine.

Na natečaj je prispelo devet natečajnih elaboratov. Komisija je ocenila prispele idejne rešitve in podelila tri nagrade in dve priznanji. Z izbrano natečajno rešitvijo se je pridobila idejna rešitev za ureditev tega območja, ki bo podlaga za spremembo prostorskih aktov ter osnova za nadaljnje načrtovanje ter usklajevanje z vsemi deležniki na tem prostoru. Ko bodo razmere dopuščale bo izvedena tudi razstava natečajnih elaboratov.