Novi zapleti v Kranjskem domu upokojencev

Slika: DUK

Za danes napovedan shod pred Domom upokojencev Kranj

Potem, ko je direktorica Doma Upokojencev Kranj Zvonka Hočevar, za banalno “napako”  predsednici sindikata in sindikalni zaupnici podala opozorilo pred odpovedjo, se stvari še bolj zapletajo. 

“Shod v podporo delavkam in delavcem Doma upokojencev Kranj, ki se borijo proti krivicam in zahtevajo dostojno skrb oskrbovancev v DUK-u.

Predsednica sindikata Nataša Malnar in sindikalna zaupnica Eva Kovačec sta po opozarjanju na nepravilnosti še bolj izpostavljeni vsakodnevnim pritiskom s strani vodstva, ki jima je med drugim izdalo opomin pred odpovedjo delovnega razmerja.

Proti šikaniranju delavk in delavcev! Za svobodno sindikalno delovanje!

Javni zavodi niso fevdi posameznikov ali strank. Za starejše in onemogle lahko skrbijo samo zadovoljni zaposleni.

Skupaj smo močnejši!” so zapisali v najavi shoda na socialnem omrežju Facebook.

Odkar je bila gospa Zvonka Hočevar postavljena na direktorsko mesto, zaposleni v domu upokojencev  z zaskrbljenostjo gledajo na  dogajanje v domu. Spletni mediji navajajo, da direktorica izvaja pritisk nad predsednico sindikata,  ker je le ta nepravilno  parkirala svoje vozilo na parkirna mesta, ki naj bi bila namenjena “priviligirancem”. Vozilo je nato morala prestaviti med delovnim časom, kasneje pa je delavki očitala, da je neupravičeno zapustila delovno mesto, ko je šla prestavit vozilo z “rezerviranih parkirišč”.

Zato zaposleni s peticijo podajajo zahtevo za takojšnje prenehanje vseh pritiskov in na ureditev razmer v zavodu DUK in da se umakne opozorilo pred odpovedjo (Nataši) Malnar in (Evi) Kovačec. Peticija pri tem zastopa stališče, da sta omenjeni zaposleni tarča povračilnih ukrepov Hočevarjeve, ki na ta način zatira sindikalno dejavnost.

Zaposleni DUK zahtevajo njen takojšen odstop oziroma odstavitev s strani pristojnih organov, ker »ni več mogoče doseči cilja urejenega okolja za zaposlene in oskrbovance z direktorico Hočevarjevo na čelu«. Peticija je zakrožila na podlagi izglasovanega sklepa Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Doma upokojencev Kranj, ki želi na ta način zaščititi svojo predsednico Natašo Malnar pri opravljanju sindikalnega dela.

Sindikalisti so pripravili peticijo, s katero zahtevajo normalne delovne razmere, umik disciplinskega postopka proti sindikalistkama oz. opomina pred odpovedjo delovnega razmerja in odstop direktorice. Obrazložitev je podana v dokumentu tukaj.

Težavne razmere v Domu upokojencev Kranj so predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije (SZSSS) na novinarski konferenci predstavili že julija 2017, skupaj z odvetnikom Mirkom Bandljem Prav tako je bil predstavljen nespodoben odnos tamkajšnje direktorice Zvonke Hočevar do delavskih pričakovanj in sindikalnih aktivnosti. Vsako sindikalno pričakovanje direktorica izkoristi za uveljavitev delavcem nenaklonjenega režima, odnosi pa so že tako slabi, da je sindikat že takrat upal, da bo nastop v javnosti pomagal izboljšati razmere.

Napačno je parkirala, nato je zaklela

Delavka je »ob prihodu na delo parkirala na parkirno mesto, kjer parkiranje ni dovoljeno«, piše v opozorilu pred odpovedjo Malnarjevi. Nadalje ji je očitano, da je zapustila delovno mesto z namenom, da prestavi avtomobil, »kar je povsem nedopustno«, je zapisala Hočevarjeva. »Ko se je delavka vrnila na delovno mesto, je ponovno kršila svoje obveznosti iz delovnega razmerja, saj se je na hodniku neprimerno in nedostojno izražala v pogovoru s sodelavko Evo Kovačec, in sicer je sodelavki na glas rekla: ‘Ku***, on, ki ima svoje parkirno mesto,’« je Hočevarjeva še navedla v dokumentu.

Zahtevajo konec privilegija parkirnih prostorov

Poleg poziva k odstopu direktorice zaposleni s peticijo zdaj zahtevajo tudi ukinitev parkirnega režima. Konkretno ukinitev rezerviranih parkirnih prostorov okoli DUK, kar vidijo kot ločevanje na prvo- in drugorazredne zaposlene. »Ta mesta, ki so rezervirana za vodilne delavce in vodje posameznih oddelkov, zasedajo velik del parkirnih mest okoli doma in s tem, ko morajo biti prazna, onemogočajo parkiranje ostalim zaposlenim in svojcem oskrbovancev ter celo delavcem, ki morajo svoja vozila uporabljati za službene namene,« so zapisali.