Novi prikazovalniki za večjo varnost v prometu

Mestna občina Kranj je namestila usmerjevalne table do prostih parkirnih mest na dvanajstih lokacijah, na petih najbolj zasedenih javnih parkiriščih so nameščeni tudi detektorji zasedenosti. Na novo so namestili tudi šestindvajset prikazovalnikov voznih redov mestnih avtobusov na postajališčih in deset prikazovalnikov hitrosti vozil. Na kranjski občini upajo, da se bo s tem izboljšala pretočnost cestnega prometa ter da bodo vozniki osebnih vozil hitreje našli prosto parkirno mesto. S tem naj bi se zmanjšalo tudi onesnaževanje okolja in varnost na cestah za vse udeležence v prometu.

Mestna občina Kranj bo za te nove pridobitve sredstva črpala tudi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije preko mehanizma Celostnih teritorialnih naložb. Vrednost novitet je ocenjena na dobrih 400.000 evrov, od tega bo sofinanciranih predvidoma slabih 246.000 evrov, občina pa bo prispevala 158.000 evrov.