Nova varovana stanovanja v Kranju

Slika: Domplan d.d.

V Kranju je povpraševanje po stanovanjih bistveno večje kot je ponudba le teh. Veliko pa je tudi povpraševanje po oskrbovanih stanovanjih, kar je verjetno vzpodbudilo podjetje Domplan d.d. iz Kranja, da poruši objet na naslovu Planini 2 in zgradi 34 varovanih stanovanjskih enot. Objekt, ki ga bodo porušili, je bil zgrajen leta 1951. Takratni samski dom bi morali leta 1985 prenoviti, vendar prenova ni bila nikoli realizirana. Zaradi slabega gradbenega in funkcionalnega stanja je sedanji objekt že dlje časa zaprt, dostop do objekta pa je onemogočen in zavarovan z gradbiščno ograjo.

Rušenje in odstranjevanje objekta bo predvidoma zaključeno do konca avgusta 2021. Že jeseni pa bo Domplan na mestu odstranjenega objekta začel graditi večstanovanjski objekt z oskrbovanimi stanovanji in pripadajočimi skupnimi prostori. Lega in gabariti objekta bodo sledili obstoječemu, porušenemu objektu.

Objekt bo imel kletno etažo, namenjeno parkiranju, pritličje in štiri nadstropja. V pritličju in zgornjih etažah bodo stanovanja različnih velikosti. V pritličju bo tudi lokal, namenjen storitveni dejavnosti. Vsa stanovanja, ki so orientirana na jugovzhodno stran, bodo imela pripadajoče balkone, stanovanja na severozahodnem delu pa lože. V zgornji etaži bo poleg stanovanjskih enot tudi večji skupni prostor s teraso, namenjen druženju in rekreaciji.

Zunanje površine ob objektu bodo urejene kot odprt večnamenski prostor s pripadajočo urbano opremo, površine, ki niso namenjene prometnim in manipulativnim površinam pa bodo urejene z zasaditvijo trave in drugim zelenjem.