Nova PCT pravila

Slika: Pixabay.com

Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar je danes na novinarski konferenci predstavil v soboto izdan Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja (PCT) za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki začne veljati v sredo, 15. septembra 2021.

PCT pogoj morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost. PCT pogoj se izpolnjuje tako kot do sedaj. Sprememba je le pri prebolevnikih, ki pogoj izpolnjujejo z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni. S tem Slovenija ta pogoj izenačuje z večino držav članic Evropske unije.

Za opravljanje dela se pogoj PCT lahko izpolnjuje tudi s presejalnim testiranjem s testom HAG za samotestiranje, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. V tem primeru sredstva za testiranje zagotavlja delodajalec oziroma oseba, ki samostojno opravlja dejavnost. V primeru neizpolnjevanje pogoja PCT lahko delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT na delovnem mestu organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela.

Državni sekretar Vindišar je ob tem izpostavil, da oseba s hitrim testom za samotestiranje pridobi možnost opravljanja dela. Hitri test za samotestiranje ni podlaga za pridobitev QR kode in ne omogoča dostopa do drugih storitev. Prav tako morajo PCT pogoj izpolnjevati vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih. Stroške testiranja v tem primeru posamezniki krijejo sami.

Pogoj PCT morajo prav tako izpolnjevati uporabniki zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov in integracijskih hiš ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur. V tem primeru je plačnik testa država.

Pogoja PCT ni treba izpolnjevati:

  • osebam, ki so mlajše od 12 let,
  • osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
  • osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, in
  • učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom.

Kot je poudaril državni sekretar, glede mask odlok ne prinaša sprememb. Tako maske ostajajo obvezne v notranjih prostorih in tudi zunanjih, kjer ni možno zagotavljati medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.