Obveščamo vas, da gradbena dela na kolesarski poti Soteska— Bohinjska Bistrica še vedno potekajo in je trasa nove kolesarske poti še vedno območje gradbišča.

 

Zadrževanje v območju gradbišča in strojev je strogo prepovedano, predvsem pa nevarno.

Pozivajo vas, da na traso nove kolesarske poti ne zahajate in nanjo ne usmerjate gostov in obiskovalcev. Kolesarji so se zaenkrat dolžni voziti na relaciji Soteska— Bohinjska Bistrica po državni cesti. Po končani gradnji pa bodo preusmerjeni na novo kolesarsko pot.

Zahvaljujejo se za upoštevanje usmeritev.

 

Spletno uredništvo,

Vir: Občina Bohinj