Nov projekt za telovadnico OŠ Staneta Žagarja

Slika: osszkr1.splet.arnes.si OŠ Staneta Žagarja Kranj

Izgradnja telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja Kranj se bo po več zapletih v kratkem vendarle začela izvajati. Mestna občina Kranj (MOK) je zaradi težav s pridobivanjem gradbenega dovoljenja ponovno proučila celotni projekt. Razlog je bil, da s sosedi ni prišlo do skupne rešitve glede prvega predloga investicije.

Telovadnica na zunanjem igrišču

Nova rešitev je umestitev načrtovane zgradbe na drugo lokacijo ob šolski stavbi, in sicer na mestu, kjer je sedaj zunanje igrišče. Tega bi prestavili na prostor, kjer je zdaj montažni prizidek, predviden za rušenje.

V novem objektu bo zgrajeno tudi dvigalo, da bo dostopen tudi za gibalno ovirane osebe, prav tako bo nov objekt s hodnikom povezan z obstoječim šolskim poslopjem. »Tako umestitev so podprli tudi sosedje, zato na MOK pričakujemo, da bo Upravna enota Kranj že v kratkem izdala gradbeno dovoljenje,« je povedal Matjaž Rakovec, župan MOK.

Podpora države in EU

V začetku je bilo predvideno, da se bo projekt izvedel prek javno-zasebnega partnerstva, vendar pa se je pri ponovni presoji projekta izkazalo, da ga MOK lahko izvede v lastni režiji. Mestna občina Kranj ima možnost pridobiti sredstva sofinanciranja iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN) EU in Republike Slovenije v višini 1,4 milijona evrov, za nadzidavo učilnic pa še približno 300 tisoč evrov iz Eko sklada.

Ko bo MOK od Ministrstva za okolje in prostor RS prejela odločitev o podpori, bo začela postopek javnega naročila in izbrala izvajalca del, kar bo predvidoma zaključeno do konca leta 2020. Gradnjo predvidevajo v letu 2021.