Neverjetno, a resnično

Onesnaževanje okoli zabojnikov za odpadke

Že nekaj časa nazaj smo na našem portalu objavili, da Komunala Kranj opozarja občane in uporabnike storitev o nepravilnem odlaganju odpadkov poleg ekoloških otokov in zabojnikov v večstanovanjskih naseljih.

Zaradi ponavljajočega stanja je bila Komunala Kranj primorana dva ekološka otoka, na katerih se nepravilno odlaganje odpadkov ponavljalo, začasno odstraniti. Kljub poostrenemu nadzoru še vedno dobivajo opozorila prebivalcev, da je okolica ekoloških otokov in zabojnikov onesnažena. Slike s terena so res neverjetne in zaskrbljujoče.

Stanje na Planini 1 in 2 v četrtek, 21. 9. 2017 je bilo neverjetno. V galeriji si lahko gledate stanje pred in po čiščenju. V okolico zabojnikov nikakor ne sodijo odpadki kot so odslužena ležišča, pohištvo, pralni stroji in druga nesnaga, ki škodi zdravju ljudi in vpliva na onesnaženost okolja.

Komunala Kranj vse krajane in občane poziva, da jih še naprej obveščajo in opozarjajo na kršitelje oziroma na nepravilno odložene odpadke. S tem lahko bistveno pripomorejo k čistemu okolju in urejeni okolici. K urejenemu izgledu naselja in okolja pa veliko prispeva vsak posameznik, sploh ker so za te odpadke urejeni zbirni centri.

Vse odvečne odpadke lahko uporabniki komunalnih storitev pripeljejo v zbirne centre. Vsako gospodinjstvo lahko brezplačno odda do količine 1m³ odpadkov mesečno in naroči odvoz kosovnih odpadkov enkrat mesečno (do količine 3 m³).

Vir: Komunala Kranj