Nepovratna sredstva za obnovo dvorca Visoko

Slika: Občina Gorenja vas-Poljane

Na Občino Gorenja vas – Poljane je v teh dneh prispela odločba Ministrstva za kulturo o dodelitvi nepovratnih sredstev v višini dobrih 190.000 eurov za sofinanciranje kulturnega projekta na področju nepremične kulturne dediščine. S temi sredstvi bomo obnovili gospodarsko poslopje pri dvorcu Visoko. Dela bodo zajemala obnovo strehe, fasade s kamnitimi oboki, obnovo lesenega balkona, celotnega lesenega stavbnega pohištva, kovanih mrež na oknih in obnovo arkadne kletne dvorane. Z deli bodo pričeli konec leta, trenutno pa na dvorcu Visoko poteka obnova fasade stare kašče. S prenovo želi občina na dolgi rok prispevati k ohranjanju spomeniško-varstvenih lastnosti Visoške domačije – kulturnega spomenika državnega pomena ter izboljšati pogoje za nadaljnje oživljanje dvorca.