Nekaterim ekološkim otokom so šteti dnevi

Vir: Komunala Kranj

Na Komunalo Kranj se je v zadnjem času povečalo število klicev  in opozoril s terena zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov poleg ekoloških otokov. Fotografije spodaj so čisto svež primer neodgovornega ravnanja z odpadki in okoljske neosveščenosti. Kljub opozorilnim tablam, izobraževanjem, letakom in brošuram, ki so na voljo uporabnikom komunalnih storitev, smo lahko vsak dan priča podobnim prizorom. Ekipe Komunale Kranj so na terenu vsak dan in poskušajo pospraviti odpadke okoli ekoloških otokov, a se nepravilno odloženi odpadki nabirajo hitreje, kot jih lahko delavci na terenu sproti odpeljejo.

Zaradi ponavljajočega stanja bo Komunala Kranj primorana omenjeni ekološki otok (in nekatere ekološke otoke, kjer se ponavlja nepravilno odlaganje odpadkov) začasno odstraniti, oziroma bo na lokaciji uveden video nadzor.

EKOLOŠKI OTOKI

Katere odpadke lahko odlagate na ekoloških otokih si lahko ogledate v galeriji.

 

Odlaganje odpadkov poleg zabojnikov je kaznivo!

Večje količine odpadkov ter večje kose pripeljimo v zbirni center.

ZBIRNI CENTRI

Zbirni centri so posebej urejeni in opremljeni prostori, kjer sprejemamo različne vrste odpadkov. Namenjeni so dodatnemu ločevanju in večjim količinam odpadkov. Če prenavljate stanovanje, urejate vrt ali ste zamenjali kuhinjske aparate in podobno, lahko vse odpadne stvari pripeljete v zbirni center.

Pripeljete lahko:

 • papir, karton in papirno embalažo vseh vrst in velikosti,
 • steklo in stekleno embalažo vseh vrst in velikosti,
 • plastiko in plastično embalaao vseh vrst in velikosti,
 • odpadke iz kovin in kovinsko embalažo vseh vrst in velikosti (barvne kovine),
 • odpadno folijo, tudi onesnaženo,
 • stiropor,
 • les, lesene odpadke in leseno embalažo vseh vrst in velikosti,
 • oblačila in tekstil,
 • vrtne odpadke,
 • gradbeni material,
 • zemljo in kamenje,
 • izrabljene avtomobilske plašče (brez platišč) in gumene odpadke,
 • odpadno električno in elektronsko opremo,
 • kosovne odpadke (pohištvo, sanitarno opremo, vzmetnice, preproge, vrtno opremo,
 • kolesa …) in ostale mešane odpadke.

Večina teh odpadkov se lahko predela in ker ste jih oddali ločeno, ne bodo končali na odlagališču, pač pa v predelovalni industriji.

ZBIRNI CENTER TENETIŠE (Kranj)

 • od ponedeljka do petka od 13. do 19. ure (čas malice med 17.00 in 17.30).
 • V zimskem času od 12. do 18. ure (čas malice med 16.00 in 16.30.)
 • sobota od 8. do 12. ure (čas malice med 10.00 in 10.20.)

ZBIRNI CENTER ZARICA (Kranj)

 • od ponedeljka do petka od 7. do 19. ure
 • sobota od 8. do 16. ure

ZBIRNI CENTER REMONT (Jezersko)

 • ponedeljek od 18.00 do 19.30.
 • petek od 16. do 19. ure (od junija do avgusta od 18. do 21. ure)
 • nedelja od 16. do 18. ure

ZBIRNI CENTER (Naklo)

 • torek od 15. do 19. ure (v zimskem času od 9. do 12. ure)
 • četrtek od 16. do 20. ure (v zimskem času od 14. do 17. ure)
 • sobota od 8. do 12. ure (v zimskem času od 9. do 12. ure)

ZBIRNI CENTER (Šenčur)

 • torek od 13. do 20. ure (v zimskem času od 12. do 19. ure)
 • petek od 13. do 20. ure (v zimskem času od 12. do 19. ure)
 • soboto od 8. do 13. ure

Spoštujte pravila oddaje odpadkov in odpiralni čas. V času praznikov so zbirni centri zaprti.

Ob obisku zbirnega centra prinesite s seboj osebni dokument ali svojo položnico za obračun komunalnih storitev, s katero boste potrdili, da ste vključeni v sistem rednega odvoza odpadkov na območju posamezne občine.

Ločeno zbiranje odpadkov je obvezno za vse povzročitelje odpadkov.

Če odpadkov ne ločujete oz. jih ne ločujete pravilno, vam grozi globa v višini 500 EUR.

Vir: Komunala Kranj

V primeru, da imate večje količine odpadkov, v gospodinjstva v Mestni občini Kranj prejmete dve dopisnici za tekoče leto. Z njima naročite brezplačen odvoz do dveh kubičnih metrov kosovnih odpadkov. Dopisnici lahko izkoristite vsako posebej ali skupaj.

Kdaj in kako lahko izkoristite Dopisnici

V občini Preddvor, običajno v mesecu marcu, poteka akcija zbiranja kosovnih odpadkov »od vrat do vrat«. Akcija poteka tri dni, po vnaprej objavljenem urniku.

V občinah Cerklje, Šenčur in Naklo gospodinjstva lahko kosovne odpadke enkrat mesečno brezplačno oddate v zbirnem centru.

Za gospodinjstva v vseh občinah velja, če nimate možnosti prevoza večjih odpadkov v zbirni center, lahko za en ali več dni najamete zabojnik.

Vir: Komunala Kranj