Nekateri bi delili, drugi združevali

Slika: www.gov.si

V zadnjih dneh so vse glasnejše govorice o poskusu razdelitve Mestne občine Kranj na dve manjši občini. Najbolj aktivna pri tem je kranjska mestna svetnica mag. Barbara Gunčar, ki je na zadnjih lokalnih volitvah neuspešno kandidirala za županjo Kranja. Gunčarjeva se ne strinja z razdelitvijo proračunskih sredstev po krajevnih skupnostih saj meni, da posamezni deli Kranja dobijo več sredstev, krajevne skupnosti severno od avtoceste Ljubljana-Jesenice pa premalo. Zaradi tega si želi ustanovitve nove občine na severnem delu Kranja, ki naj bi imela sedež na Kokrici. Občina bi imela dobrih 10.000 prebivalcev, kar je slaba petina sedanje Mestne občine Kranj.

Medtem ko Gunčarjeva želi razdeliti Mestno občino Kranj na dve manjši občini, pa je kranjski mestni svet podprl združevanje občin v pokrajine, saj so na zadnji seji sprejeli sklep, da Mestna občina Kranj soglaša z ustanovitvijo pokrajin in teritorialno umestitvijo občine v Gorenjsko pokrajino, se strinja tudi s takim poimenovanjem pokrajine ter s tem, da bi bil njen sedež v Kranju. Tako bo Gorenjska postala ena izmed desetih slovenskih pokrajin. Ali bo Gorenjska pokrajina imela 213. slovensko občino, pa bomo še videli.